എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശം

IMG_2668

‘സുന്ദരകാണ്ഡം’ ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും  ഇംഗ്ളീഷിലോട്ടു മൊഴിമാറ്റം നടത്തുവാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. തുളസീദാസിന്റെ സുന്ദര ദോഹകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഞാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. അന്പത് അധ്യായങ്ങളായി അത് പുസ്‌തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഹനുമാൻ സ്വാമി ജീവശ്വാസമായി കൂടെയുണ്ടെന്ന ഉറപ്പ് , അതായിരുന്നു പ്രചോദനം.

ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള വല്യച്ഛൻ എന്നും ബൈബിൾ വായിച്ചിരുന്നു…എല്ലാ സന്ധ്യകളിലും, പൂജാ മുറിയിൽ, വിളക്ക് കൊളുത്തി നാമം ജപിച്ചിട്ടു നേരെ വല്യച്ഛന്റെ മുറിയിൽ, മുട്ട് കുത്തി നിന്ന് കാരുണ്യവാനായ യേശു ദേവനേയും, പുണ്യമാതാവിനേയും കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. വല്യച്ഛൻ കപ്പലിൽ നിന്നും വരുന്ന വിശിഷ്ട വേളകളിൽ, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഞങ്ങൾ വെട്ടുകാട്  പള്ളിയിൽ പോകും. അവിടുത്തെ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരുകളിൽ, എന്റെ ബാല്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

അങ്ങനെ ദൈവത്തിനെ ഏതു രൂപത്തിലും സ്നേഹിക്കാമെന്നു പഠിച്ചാണ് വളർന്നത്. അത് എത്ര വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന്, ഇന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. എത്ര മേൽ ദുർഭാഷണം ശ്രവിച്ചാലും, എത്ര തന്നെ പുച്ഛത്തെ നേരിട്ടാലും, സർവജ്ഞ, സർവ വരദ, സ്നേഹസ്വരൂപ, കാരുണ്യവാരിധേ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ, എന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ചിരിക്കുന്ന ദേവ രൂപങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിലവിളക്കും, മെഴുകുതിരിയും ഒരു പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു.

പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ പറ്റി : അനിർവചനീയമായ പുണ്യം.

പുസ്‌തക കടയിൽ ആർത്തി പിടിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ, കൈകളിലേക്ക് ആരോ എടുത്തു തന്നത് പോലെ ഒരു കൃതി. അതിൽ, ഹനുമാൻ മന്ത്രങ്ങളും, വലിയച്ഛൻറെ പ്രിയപ്പെട്ട ബൈബിളിലെ വരികളും ഒരു പോലെ ചൈതന്യവത്തായി കിടക്കുന്നു. അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി: ആ കാരുണ്യവാനായ തമ്പുരാന് ഓരോ പുൽക്കൊടിയുടെ അനക്കം പോലും അറിയാം. ആ പുസ്‌തകം എന്റെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലും കിടന്നിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

വേളാങ്കണിയിൽ അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിലാണ് വല്യച്ഛൻ അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചത്. സമയമായപ്പോൾ, പുണ്യാത്മാവിനെ കൊണ്ട് പോകാൻ സ്നേഹസ്വരൂപൻ തന്നെ വന്നിരിക്കണം.

പല ധർമ്മങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്റെ ധർമ്മമായി കാണുന്ന ഈ പുസ്‌തകത്തിനെ, വിവർത്തനം വഴി, ഭാഷയുടെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ നിന്നും മറ്റനേകം പുഴകൾ ഒഴുകുന്ന ജലസമുച്ചയത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുവാനാകുമെങ്കിൽ, അത് എന്റെ വല്യച്ഛന്റെ    ഓർമ്മയ്‌ക്കു മുന്നിൽ അർപ്പിക്കുന്ന കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയാവും. വായിച്ചു വളരാൻ പഠിപ്പിച്ച പിതൃതുല്യന് ഒരു സ്നേഹാർപ്പണം…

One thought on “എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s