ചില പരകായ പ്രവേശങ്ങൾ

book

ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോവലിന്റെ ആത്മാവ് ‘സ്വാഭിമാനമാണ്’. സമൂഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലും, നിബദ്ധനകളിലും പരിമിതപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ സ്വത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് കാതൽ. പലപ്പോഴും ഒരു അതീന്ദ്രിയഃ അനുഭവം എഴുത്തിൽ വരാറുണ്ട്; പരിഭാഷയിലും.

ഏതോ ഒരു ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയെ വിവരിക്കുമ്പോൾ , അതിന്റെ ഭൂതം ചിലപ്പോൾ , ചില്ലറ കൈവേലകളുമായി ചുറ്റി കൂടാറുണ്ട്.
‘Serendipity’ എന്ന് വിളിക്കാം. അനീതിക്കെതിരായി ശബ്ദം ഉയർത്തിയാൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടും എന്നത് കഥയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കൂടാൻ വളരെ നേരം എടുത്തില്ല.

‘ദുഷ്ടത ചെയ്യുന്നവർ അത് ചെയ്യട്ടെ…നീ മിണ്ടാതെ സഹിച്ചു കൊള്ളുക…’ എന്ന് പറയുന്ന അന്തരീക്ഷം ! അതിപ്പോൾ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച പാഠം -നിന്റെ നട്ടെല്ല് പണയം വയ്ക്കരുത് എന്നാണ്. വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശവുമില്ല.
അപ്പോൾ പിന്നെ ആക്ഷേപമായി, പരിഹാസമായി, നിസ്സംഗതയായി, ഒഴിവാക്കലായി , പിന്നെ രക്ഷയില്ലാഞ്ഞു ബഹുമാനമായി …’യ്യോ ! അവരോടു അടിപിടി കൂടാൻ പോകല്ലേ! കഴുത്തിൽ തല കാണില്ല.’

അപ്പോൾ നോവൽ എന്നോട് മന്ത്രിച്ചു: ‘ഇതും ഒരു തരം മാസ്മരികമായ മന്ത്രജാലമാണ്‌ …നീ തന്നെ ചെയേണ്ട കർമം എന്നതിന് ഒരു spiritual whisper !’
**

ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയാണ് . രണ്ടു പെൺപിള്ളേർക്കും ആരാധ്യനാണ് അവരുടെ ഫേമസ് കഥാപാത്രം; ഫിറ്റ്സ് വില്യം ഡാർസി !
മൂത്തവൾ ഒരു meme അയച്ചു തന്നു ..കഥാപാത്രങ്ങൾ …(പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രെജുഡീസ് ) കോഫി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ?
എലിസബത്ത് : complex ആൻഡ് slightly nutty
ഡാർസി : ഐ പ്രെഫെർ ടീ
വികാം : hot ആൻഡ് rich
ജെയ്ൻ : Tall, blonde ആൻഡ് sweet

**
ഇളയവൾ സ്കൂൾ പുസ്തകാലയത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വന്ന പുസ്‌തകം.
‘മൈ കസിൻ റേച്ചൽ.’ Daphne Du Maurier എഴുതിയ ത്രില്ലർ . അത് അഭ്രപാളികളിൽ റേച്ചൽ വെയ്‌സ്‌സിന്റെ അഭിനയ തികവുമായി എത്തിയിരുന്നു .
പുസ്‌തകത്തിന്റെ മുൻകുറിപ്പു എന്നെ രസിപ്പിച്ചു.
സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ വിഷം കൊടുക്കുന്ന സമൂഹ ശാസ്ത്രം എന്ന പഠനം, റേച്ചൽ കൊലപാതകിയോ നിഷ്കളങ്കയോ എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു.

**
നോവലിൽ തുടങ്ങി, നോവലിൽ അവസാനിച്ചു , നോവലിൽ സ്ഥിതി ചെയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അമൂല്യം.., ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയും കുടിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് പറന്നിറങ്ങാൻ ഇനിയുമെത്ര ദേശങ്ങൾ, കഥാ പാത്രങ്ങൾ !

**

Step Parenting…And a Book

When I started the  English translation of this wonderful novel  written in my mother tongue, by some one I personally consider as one of the finest writers I have ever read,  the  total of the page numbers looked  rather formidable.The language- so poetic, the metaphors- deep and dark and resonating at regular intervals, the craft- exquisite, the characters- haunting. The theme – enchanting. The novel, well, as a reader let me say that I had finished it at one huge gulp, skipping breakfast and lunch.

“Wonderful,”  writes the author  and sends me her love and affection. To her, I say, “Thank  you dear…for the privilege. I learned much about myself in the journey, and hope to learn more in the years that we’ll work together. Your wise perspectives have certainly broadened my outlook in life.”

The  main character sat next to me and told me to use, “impassive” instead of “indifferent” since he said, he was really bleeding inside all the while , did I not see, as he put forth that ice cold face for the world. Somehow, he felt “impassive” caught that idea better. Well, I shrugged, you were a damn fool were you not, by the way ? You did act indifferent when so many were struggling for your compassion, so why try to take refuge under “nonchalant”  and all those synonyms  now, when  no one cares a damn any more and the truth is staring at you on the face? The fact is, I coughed, you are blind -factually and metaphorically. And unless you dare to open your own inner eyes, you will never see the truth. He looked indifferent.

When  she came in, her long hair swaying, and looked at me with her half lidded eyes, she murmured that I should try to paint her in darker tones of pain.  I am a good artist, I retort, and I know exactly how many tints of grey to colour you with. You went all out to claim what you thought was yours, did you not? And there you are – the ash coloured sari, the haunted eyes, the large heart, and that serpentine envy within you. But then, you played a brilliant last move, my dear. I wish I could have shaken you hard. From the depths of the well, she croaks out to me: I was the main heroine, did you not see? I did, I did, I say- without any words. You loved too much, you poor woman.

When she traipses in, radiant and dimpled, I take a deep look. Amazing creation! You light up lamps wherever you go, do you not-literally and metaphorically- you beautiful woman, you have that gift within, do you not ? What is that strange fascination that you hold over the male imagination? Eternal, cliched, and rather ridiculous at first impressions, if I may say so. The author, she obviously had a great time, creating you. But I, I saw the real you  only towards the end. What resilience, what strength…I am amazed by your radiance. All cliches flew out of the window as you emerged from within the dewy drops of imagination and sat down in sunshine, near me. I started liking you.

As for you, dear friend, whose palm smells like an ink plant, you epitomise what happens when friends get intimidated by those they care for. You also showcased the turmoils when a friend becomes an alter ego. Then you emerged from your friend’s shadows and you grew up fast. It took someone special, but one could see the change. Even the smell of your palm changed, did it not?

I loved the journey with all of you. A translator is like a stepparent. Though one does not give life, the responsibility of making the child thrive in a new environment, is all yours. Let us see when the child takes the stage-the world will verify if both  sets of parents had played their roles well.

Stay radiant!

****