വേരുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ …

‘ഒന്നിനൊന്നോടു സാദൃശ്യം ചൊന്നാൽ ഉപമയാമത്’… ഉദാഹരണം : ‘ മന്നവേന്ദ്ര തിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെ പോലെ നിൻ മുഖം’ എന്നൊക്കെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. മന്നവേന്ദ്രന്റെ മുഖവും ചന്ദ്രനും ഒരു പോലെ എന്ന് കവിക്ക് തോന്നി.
നല്ല പണക്കിഴിയും , സുന്ദര സ്തുതിയും ഒരു പക്ഷെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ‘ മറ്റൊന്നിൻ ധർമ്മ യോഗത്താൽ, അത് താനല്ലയോ ഇത് എന്ന് വർണ്യത്തിലാശങ്ക ഉൽപ്രേക്ഷാഘ്യയലംകൃതി’, എന്നും ബോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

എന്തായാലും ബോസ്-നെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കല, കവി മാത്രമല്ല, കവിത തീരെ തൊട്ടു രുചിക്കാത്ത മനുഷ്യർ വരെ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു. സ്വാഗത പ്രസംഗങ്ങളിലാണ് ഈ കല അതിന്റെ സകല മസിലുകളും വികസിച്ചു ഒരു മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്‌സ് രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നത്!

അത് വരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കടിച്ചു കീറുന്ന പുലിയും എലിയുമെല്ലാം, വളരെ രമ്യതയിൽ അന്യോന്യം പ്രശംസിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ; ഒന്നുകിൽ ഇത് വരെ ഞാൻ കണ്ടതും, കേട്ടതുമൊന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇതെന്തു പറ്റി എന്ന് സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ ഞെട്ടാനോ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയൂ.

ഹിന്ദിയിൽ ഷായറി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്…മിർസ ഗാലിബ് ൻറെയും , ഫെയ്‌സ് അഹ്മദ് ഫെയ്‌സ് ന്റെ യും മുന്നവർ റാണ യുടെയും മറ്റും കവിത ശകലങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ‘ മന്നവേന്ദ്രനെ’ എടുത്തു പൊക്കുമ്പോൾ ആൾകൂട്ടത്തിൽ നിന്നും, ചില ശിങ്കിടികൾ ‘ വാഹ് വാഹ് !’ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

‘ മാന്യവർ ‘ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും ‘ പറ്റിയ കക്ഷിയെയാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ‘, എന്ന് നാം വീർപ്പു മുട്ടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് . പിന്നെ നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ബാറ്റ ഷൂസുമിട്ടു നമുക്കും ഓടാം എന്ന് കരുതി മിണ്ടാതിരിക്കാറാണ് പതിവ്.

മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ബോസ്-നെ ചീത്ത വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവൾ/ ന്നവൻ , അദ്ദേഹം നല്ല ഒന്നാന്തരം വിടുവായത്തം പറയുമ്പോൾ, വാ തുറന്നു വാഹ്, വാഹ്, ടോപ് പിച്ചിൽ ചിരി രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് . ‘ സർ താങ്കളുടെ ഗൈഡൻസ് കാരണം ഞാൻ അത് ചെയ്തു തീർത്തു ,’ എന്നും കൂടി കടുക് വറുത്തിട്ടു വാങ്ങി വയ്ക്കുമ്പോൾ, ഇനി കുറച്ചു കറിവേപ്പില വേണോ രുചി കൂട്ടാൻ? രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നിന്റെയൊക്കെ കുറ്റംപറച്ചിൽ കേട്ട സമയം ഞാൻ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചതാണ് – വളർന്നു കായ്ച്ചു കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ തോന്നും. ‘ മന്ദ ചേഷ്ടനായ് നിന്നു ഞാനുമാമന്ദീരാംഗണ വീഥിയിൽ …’ എന്ന് വിവരിക്കാം..

വർഷാവർഷം പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ഒപ്പിടുന്ന സമയമാണ് പൂന്താനം എന്ത് ദീർഘദർശിയായിരുന്നു എന്ന് ശ്ലാഘിച്ചു പോകുന്നത്! ‘കോലകങ്ങളിൽ സേവകരായിട്ടു കോലം
കെട്ടി ഞെളിയുന്നിതു ചിലർ ‘, എന്ന് എഴുതിയത് ‘ ഔട്‍സ്റ്റാൻഡിങ് / എസ്‌സില്ലെന്റ്’ റേറ്റിംഗ് നേടാനുള്ള മനുഷ്യ ത്വരയെ പറ്റിയായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നു.

 

ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണപൂവിലെ ചില വരികൾ സ്മരിക്കാറുണ്ട് : ‘ വൈരാഗ്യമെറിയോരു വൈദികനാട്ടെ ,ഏറ്റ വൈരിക്കുമുന്പുഴറിയോടിയ ഭീരുവാട്ടെ , നേരെ വിടർന്നു വിലസീടിന നിന്നെ നോക്കി ആരാകിലെന്തു മിഴിയുള്ളവർ നിന്നിരിക്കാം…’ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ പിന്നെ അത് മാത്രമേയുള്ളു മിഴിച്ചു നോക്കാനുള്ള സാധനം.
ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ജോലിയാകുന്ന അച്ചുതണ്ടിലാണ്‌ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ, തലങ്ങും വിലങ്ങും ഈ ലിസ്റ്റ് വാട്ട്സ് ആപ് വഴിയും, മെയിൽ വഴിയും ആളുകളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തും.

‘ അയ്യോ ! ആരോടെങ്കിലും പിന്നെയും യുദ്ധത്തിന് പോയോ?വലിയ ഗ്ലാമർ ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റാണല്ലോ?’ എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചും കൊണ്ട് അഭ്യദയകാംഷി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് : ‘കോൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ! വെൻ ഈസ് ദി ട്രീറ്റ്?’

‘ പഞ്ചാര വിറ്റു നടന്നു കുഞ്ചു , പഞ്ചാര കുഞ്ചുവെന്നു പേര് വന്നു…പഞ്ചാര തിന്നു മടുത്തു കുഞ്ചു, ഇഞ്ചി കടിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു…’ ഹിന്ദിയിലോട്ടു മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം പോരാത്തതിനാൽ നമ്മൾ ചേരയുടെ നടുക്കണ്ടം തിന്നാൻ തുടങ്ങും: ‘ ബഹുത് ശുക്രിയ…സരൂർ , സരൂർ !’
**

 

 

 

APPEARANCES

img_1598

678695217-large

“Appearances to the mind are of four kinds.

Things either are what they appear to be;

or they neither are, nor appear to be;

or they are, and do not appear to be;

or they are not, and yet appear to be.

Rightly to aim in all these cases is the wise man’s task.”
Epictetus

APPEARANCES : (A SKIT)

There are four chairs on the lounge. The audience sees four people(gender irrelevant)- identified by four different coloured dresses.

DUMB :Is good, appears to be good.

DON’TCARE: Is not good, does not appear as good

OUTCAST: Is good, does not appear as good

SMART: Is not good , appears to be good

****

DUMB: I really have some problems! People call me Dumb! They say that I am transparent and trust easily. I mean what I say! What do I do to make myself more attractive?

OUTCAST: Ha! I question it all! I am the devil’s advocate! I burn when I see unfairness and foul play.

DON’TCARE: I don’t give a damn!

SMART: Learn from me! I have people eating out of my hands all the time!

(Bursts into song)

“Didn’t you notice the  little boy who copied your homework, (DUMBO!)

And took  credit from the teacher with a smirk?

That was me!

Didn’t you see the man who pledged eternal love to one, (OUTCAST!)

And was gallivanting with three others, one by day, two by night, having fun?

That was me!

Didn’t you see the old man who stole others’ money by hook and crook, (DON’TCARE!)

And went to his graveyard,  with golden  teeth, and a beaming look?

That was me!

So popular with the girls, bad me, looking so good!

(Psst- Some fell for it, should have run if they could! )

So loved by one and all, buying drinks, toasting my kids!

(Psst- I do not know their ages, must be dead or alive somewhere, by all bids!)

I  always said Yes, when I should have said No!

I was loved by bosses who never got to reproach- Oh!

I acted, pretended, attended, gallivanted-

Inveigled, soothed, seduced, never wanted!

Oh, learn from me-DUMBO!

Show the world, what it wants to see, no Mumbo Jumbo!

Oh, pick up a lesson, OUTCAST!

Pretense is the way to scale the ladder, fast!

Oh, don’t be a darn fool, DON’TCARE!

Everyone cares to be popular, even you do, silly bear!

Be bad, be proud to be bad, but never  should you showwwwww!”

(Puffs a cigar!)

DUMBO: I will get indigestion if I do all that, pal!

OUTCAST: I forgive her now, but not you!

DON’T CARE: You are so damn stupid, smart! Golden teeth inside a graveyard, hmmm, that is an interesting news!

*

Lights dim out. The trees collapse, waves rise, volcanoes explode, animal figures run around the stage in panic!

A voice is heard :

Attention!

To the inhabitants of this planet, where they have let SMART people run the show!

Your planet is a big mess! Everything is topsy turvy! You have poisoned your resources! Everything is now a big show and dance- too many flash lights and too less introspection! In this race to be  SMART, to feel SMART, to act  SMART, to live and breathe and die SMART-All you are left with is- gold and teeth!

Please click a selfie when the planet collapses under all the accumulated lies of living! We will frame it and bury it with the last golden teeth.

We-

The escapees:

Of the bloodlines of DUMB, OUTCAST and a few DON’TCARE who reneged!

*****

( Note: Inspired by daily life)

 

 

Moonnamidam- 3D vision and a film review

Munnamidam aka ‘ The Third Space’, is a short film produced by actor Jayasurya, starring Rachana Narayankutty and RJShaan. It deals with seventeen minutes of an intimate encounter of a married housewife with a 13 year old daughter and a recently divorced  Facebook friend- to put it succinctly. The film is drenched with rain, violin, sindhoor conspicuously spread all over the sensuous lady’s forehead, her desires and her decisions. The movie has been garnering many rare reviews and awards even as I type this note. And it has been uploaded in YouTube.

Few observations:

1. Why is there  a deep necessity even today, in  Indian film making, to justify seemingly ‘ unacceptable/ punishable/ wayward’ behaviour in women  with a root cause ?  Here, the woman’s spouse is openly exploring his third space. Consequently, she is  reaching out too.  See, it is all okay.

Sorry, I do not see. Why on earth give such an explanation, to explore third dimensions? Leave it to your viewer-please do not underestimate our sensitivities.

Ever seen Bridges of Madison County?  A married Meryl Streep romances a passing photographer, lyrical poetry of Yeats accompanying the affair, for less than a week. The need/ justification/ explanation for third space, is left to the viewer. The root, as I could understand, was that both understood Yeats in that desolation. Autumn leaves and Nat King Cole will bring that alive anytime to the viewer.

In  the Om Puri and  Rekha flick ‘Aastha’, the viewer is left with a choice to make his/her own conclusion. Did Rekha succumb to the call of money or was it an innate tendency to walk the fire?

Next time around, leave out the explanation. If  they explore any space, fourth or fifth space included, let your hero or heroine take the responsibility consciously. There is no strength in blaming another’s action for your own choices in life; as I view it.

2. I wonder on the film maker’s psychology of highlighting the’marital symbols’  – a purplish red sindhoor drenching her forehead, so conspicuously, as the lady gets cosy in her obviously  planned encounter with her friend! I saw the mangalsutra dangling too ,  even as she admits to love and desire.In Aastha too, Rekha had copious amounts of sindhoor over her hair parting, even as the haunting ‘ Panaah’ song was being rendered. Both heroines, Rekha in the 80s movie and Rachana in the present age movie, wear traditional sari, with matching jewellery. I do not remember if Rekha wore silver anklets that jingled as she walked.

Symbols have powerful messages within- subtle or obvious.

Somewhere, someone took a conscious decision of getting this heroine ( who uses Facebook, whatsapp and state of art mobiles) to be bedecked in sari, sindhoor and shimmering , jingling anklets. By the way, the sari was coloured red. Like her bindi and sindhoor.

Silvery, jingling anklets  around her ankles bring to mind Savitry – the eponymous heroine who walked behind Yama, seeking her spouse’s life back. At the sound of her delicate footstep, the Lord of Death had to stop.

Lakshman Rekhas were obviously spread  all over the place.

So was the film maker showcasing the story of an innocent, traditional housewife and mother getting seduced by new age calls to sin? Was it trying to show us the victory  of tradition in her sanctimonious refusal to indulge physically, though every other sanctity has been long shattered? That what matters is abstinence, the reining in of the sinning body, and the rest can be brushed under the beautiful carpets above which rocking chairs rock on?

So who was true at the end of it all?

The woman who was having a full fledged affair, who dressed up for her lover, who tries to attend phone calls like a devoted wife, who claims to love her spouse, and who discovers her ‘ strength’ at the last minute?  The one who goes behind her angrily retreating lover, tempting him saying that he should have endured in his persistence for  her love, just for another minute? Who to the tunes of romantic violin and flute, gives advice to her daughter telephonically,soon after,  on what is  her true strength?

( Was there not a movie called Meghamalhar that also expostulated  about sacrifice?)

The man who came  with the clear intention like a cat after midnight, only this was early afternoon,  who could frankly not understand why the lady was acting like the rain – playing both hot and cold. Who tells her while leaving, that in his belief, an indulged moment is better than a wasted one?

The unseen third presence, denounced viciously by both  protagonists in the movie, making his unwanted presence  very vocal, through regularly monitoring phone calls?

Or the next generation child, wondering on her mother’s strength?

I think of Zorba the Greek. Both the wonderful novel and the classic film. Zorba, as alive as the Blue green Aegean Sea!

The honest to earth living and sinning.

The simple truth of being true to one’s own self!

Of how he taught the scared hero to acknowledge his desire for the beautiful forbidden one.

In Madhavi Kutty’s story, an old woman cries aloud on her death bed for a silky green blouse and golden jewellery that she was never allowed to wear! It had been the freedom fighting days, espousing simplicity. The woman inside her, starved of sensual beauty, in the dying mad frenzy, forgets all earthly rebukes and cries out for her birthright! I need my beautiful silk and gold – before I die!!Probably I have never encountered a more brilliant depiction of a woman’s desires strangulated by society!

Among all the  depictions  of Madame Bovarys and Anna Kareninas, flirting tragically with death along with the forbidden third space,  the lessons were clear enough. Certain things will not change in society’s perspective-Russia or Italy or Timbucktoo.

But then, there was the tantalisingly beautiful Chinese film, ” In the mood for love.”  A third space of whispering yearnings , far away from the madding crowd.

Certain truths, like certain lies, are crystal clear to the human eyes of the viewer.

Either you love, or you do not.

Either you face the truth, or you do not.

Dumbing down truth, courage, desires is  definitely not  the manifestation of strength of character.

Something inside me tells, that if the film were to show one shot of  the next day, nothing would have changed.The woman would  continue to  live in  her pretty  Doll’s House, Ibsen would agree, loving another. The unseen master of the house would keep checking periodically, her presence, whenever he gets ‘time ‘ from close encounters of the third kind.  The freewheeling cat  shall roam free, with a probability to return home to roost. And  probably licks his whiskers , happily, after learning the art of persistence.The next generation grows up imbibing some weird moral philosophy of giving up what you truly want, and not having the courage to face your own self.

Apparently the film is based on a real life tale that the writer( also the hero) heard from a friend. Yes, truth can be stranger than fiction. Balachandran Chullikkad had written many such short memoirs in his Chidambaram Smarana compilation.

‘ Above all, to thine own self be true- thou cannot then be false to any one.’

Love is after all a four letter word.

***********

And I get my feedback.

” Her loyalty was towards her daughter. Not towards the two men.She wanted to be a good mother and role model for the child. That is the significance of the daughter’s call. The child is the centre of her life. Others are transient wishes which come and go as far as she is concerned. It is easy to be a lover. But rarely do we have true friendship. Blessed are those who can see the grandeur of the Universe in their beloved.”

I bow to that wisdom. With gratitude and love and humility.

******