കിസ്സാ കുർസി കാ (അഥവാ ഒരു അധികാര കസേരയുടെ കഥ)

psalm131thinline

ക്ഷുത്തും ദാഹവും മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം കളയാനും കൂടിയാണ് ദൈവം നൽകിയത് എന്ന് ഇന്നലെ ഒരിക്കൽ കൂടി തോന്നിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ‘അമ്പട ഞാനേ’ എന്ന ഭാവം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭസ്മമാക്കി കളഞ്ഞേനെ ഈ ലോകത്തെ!

വിധാൻ പരിഷദിന്റെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗാണ് വേദി. പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ , ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കേട്ടറിഞ്ഞു മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായാണ് എന്റെ ടീം എത്തിയത്. ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം മരുന്നുകളും ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളും മറ്റും പ്രവൃത്തി പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഭാഗമാണ്.
ഒട്ടനവധി ഡിപ്പാർട്മെന്റുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നു : പുതിയ അദ്ധ്യക്ഷനായി ഒരു നേതാവ് ചാർജ് എടുത്തതേയുള്ളൂ.

നമ്മൾ ഒരു മുറിയിൽ ചെന്നാൽ ആദ്യം ചെയുന്നത് എന്താണ്? ഇരിക്കാൻ വെമ്പൽ കൂട്ടും, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഞങ്ങളും കുറച്ചു സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഒരു സീറ്റിനു കുറവ്. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നയാൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, അതും പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.
‘സാഹിബ്, നിങ്ങൾ കൃപയാ ഒരു സീറ്റ് മാറി ഇരിക്കാമോ ?’ (അത് മലയാളം പരിഭാഷ) ഞാൻ ചോദിച്ചു. വിനമ്രത എപ്പോഴും നല്ല ആഭൂഷണമാണ് എന്നാണ് ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തല ചെരിച്ചു, പുച്ഛ ഭാവത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു, ‘സാധ്യമല്ല. എത്ര പേരാണ് നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ? ഞങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്താ പിന്നിലോട്ടു ഇരിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി?’

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ ‘കുംഭകർണ്ണന്റെ നീതി വാക്യം’ എന്നൊരു സുന്ദരമായ ഭാഗമുണ്ട്. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എണീൽപ്പിച്ചു ‘എന്നെ രക്ഷിക്കണം’, എന്നു പറയുന്ന രാവണനോട് ജ്ഞാനിയായ കുംഭകർണ്ണൻ പറയുകയാണ് :
‘നല്ലതും തിയ്യതും താനറിയാതവൻ, നല്ലതറിഞ്ഞു ചൊല്ലുന്നവർ ചൊല്ലുകൾ
നല്ലവണ്ണം കേട്ടുകൊള്ളുകിലും, നന്നതല്ലാവർക്കുണ്ടോ നല്ലതുണ്ടാകുന്നു?’

നല്ലതു കേട്ടാലും തിന്മയാണെന്നു തോന്നുന്ന വമ്പന്മാർ രാവണന്മാർ , ത്രേതാ യുഗത്തിലെപ്പോലെ കലിയുഗത്തിലും ധാരാളം!

ബൈബിളിൽ , സുഭാഷിതങ്ങളിൽ, (25 -26) ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് :
‘ഭോഷനോട് അവൻ്റെ വിഡ്ഡിത്തത്തിനൊപ്പിച്ചു മറുപടി പറയരുത്. നീയും അവനു തുല്യനെന്ന് വരും.’
ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ‘അതിന് ഇത്രയ്ക്കു ഈഗോ വേദനിച്ചോ? ഒരു സീറ്റ് നീങ്ങി ഇരിക്കാമോ എന്ന് മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചത് ?’
അപ്പോൾ അതാ വരുന്നു അടുത്ത ഉത്‌ഘോഷം “ഹും ! ഞാൻ ഒരു അഡിഷണൽ കമ്മിഷണർ ആണ്!’

ഇനിയിപ്പോൾ സുഭാഷിതങ്ങളിലെ അടുത്ത വരി തന്നെ രക്ഷ !
‘ഭോഷന് തന്റെ ഭോഷത്തത്തിനു തക്ക മറുപടി കൊടുക്കുക; അല്ലെങ്കിൽ താൻ ജ്ഞാനിയാണെന്നു അവൻ വിചാരിക്കും.’

‘ താങ്കൾ വന്നു എന്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നാലും. ഞാൻ മാറി തരാം.’ ഞാനും എന്റെ ടീമും എണ്ണീറ്റു എതിരെയുള്ള വരിയിൽ പോയിരുന്നു.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ബോസ്സായിരുന്ന മാഡം മുറിയിൽ കടന്നു വന്ന്, ഐസ് പരുവത്തിലായിരുന്ന അയാളുടെ അടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്ന വരെ മേൽ കക്ഷി ‘കമാ’ എന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. അയാൾ പിന്നെ കണ്ണുയർത്തി നോക്കിയതുമില്ല. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സീറ്റുകളുടെ കയറ്റി ഇറക്കങ്ങളിൽ കോട്ടം തട്ടുന്നവയല്ല എന്ന് അയാൾക്കും ബോധിച്ചു കാണണം.
**

18. Kishkindha Kanda…Dekhiat chakrabaak khag naahim

IMG_2221

Mahabrishti chali bhooti kiyaarim/ Jimi sutantra bhaye bigarahim naarim//
Krishi niraavahim chatur kisaana/ Jimi buddh tajahim moh mad maana//

In the pouring rains, the boundaries of the farms are getting broken, it is akin to certain souls going astray crazed with untramelled freedom
The farmers are removing weeds from their fertile lands, like the wise man removes desire, selfishness and ego from within himself
*
Dekhiat chakrabaak khag naahim/ Kalihi paayi jimi dharma paraahim//
Ushar barshayi trin nahim jaama/ Jimi Harijan hiyam upaj na kaama//

The Chakravak bird is not to be seen anywhere, it has disappeared like Dharma on the onset of Kaliyug! On the infertile lands, the rain falls intensely, but not even a blade of grass sprouts there…It is like the heart of a Vishnu devotee which will never be fertile ground for Kama ( desire)
*
Bibidh jantu sankul mahi bhraaja/ Praja baad jimi payi suraaja//
Jah tah rahe padhik dhaki naana/Jimi indriya gan upajem gyaana//

The earth is resplendent with a variety of living creatures, similar to the prosperity of citizens living in a good, spiritually evolved land. The travellers can be seen resting at different places, like the senses desisting from seeking out sensory objects due to the awakening of wisdom.
*

Doha:

Kabahu prabal bah marut jah tah megh bilaahim/
Jimi kapoot ke upajem kul sandarm nasaahim//

The wind blows with such force that the clouds scatter hither and thither, it is akin to the clan’s honour getting lost when the family  begets morally weak characters as progeny.
*

Kabahu diwas mah nibid tam kabahuk pragat patang/
Binasayi upajayi gyaan jimi paayi kusangh susangh//

Due to the heavy clouds, darkness falls in daytime, and sometimes the sun appears. It is like a man’s wisdom getting clouded in the company of bad souls and then emerging again, in the worthy company of the good.
*

Sumati Kumati Sab Kem Ur Rahahim(35): Both the good and bad intelligence dwell within everyone

IMG_1482.JPG

Ravan is infuriated with Vibheeshan (Sundar Kanda Continued)

*

Ripu utkarash kahat sad dove/doori na karahu iham hayi kovu//

Malyavant grih gayavu bahori/ kahayi Bibheeshanu puni kar jori//

(Ravan shouted)-These two fools are spouting the praises of my enemy! Who is there? Get them away from here!

Then Malyavant returned to his home and Vibheeshanji again joined his palms together and said-

*

Sumati kumati sab kem ur rahahim/Nadh puran nigam as kahahim//

Jaham sumati tah sampathi nana/jaham kumati tah bipati nidana//

Hey Lord! The Puranas and Vedas say that Subuddhi( discerning or good  intelligence) and Kubuddhi( wicked intelligence) dwell in everyone’s heart( Wisdom and Folly both dwell within everyone)

Where good intelligence dwells, there multiple ways of  joy stays, where wicked intelligence rules, there all results turn disappointing and unhappy

*

Tav ur kumati basi bipareeta/hith anahith manahu ripu preeta//

Kaalrathy nisichar kul Keri/tehi Seeta par preethy dhaneri//

In your heart the wrong intelligence has started dwelling, hence you are looking at what’s good as bad, and  seeing the foe as friend

Seeta, who is akin to KaalRathri( Night of worst nightmares)  for the Rakshasa clan, you are so enamoured by her

*

Doha: Tat charan gahi magavu rakhahu mor dular/

Seeta dehu Ram kahu ahit na hoyi tumhar//

Hey Brother! I am falling at your feet and begging you-please be indulgent with me( like you indulge a child’s plea), please return Seetaji to SreeRamji, so that nothing untoward happens to you

*

Buddh puran shruthi sammat baani/kahi Bibheeshan neethi bakhaani//

Sunat Dasanan uda risaayi/khal tohi nikat mrityu ab aayi//

Vibheeshan spoke appealingly  in words acceptable to scholars, based on Puranas and Vedas,  full of justice

But on hearing his words, Ravan was infuriated and jumped up, and said- You Wicked One! Now Death is very close to you( I will kill you now)

*

Jiasi sada sad mor jiaava/ripu kar pacch moodh tohi bhaava//

Kahasi na khal as ko jag mahim/bhuj bal jaahi jita mai nahim//

You Fool!You exist because I am there( You eat my food) but You Idiot! You like adoring the enemy better than me!

You Evil One!Tell me, is there anyone in this world that I have not defeated using my strong arms?

*